तडका - आपल्या विचारांत

Submitted by vishal maske on 21 September, 2015 - 11:37

आपल्या विचारांत

विचारांनी विचार जोडता
जणू वैचारिक उधाण होते
पण विचार कोणते जोडावे
यावर कुणी अजाण राहते

विवेकी विचारांची आपल्या
विचारांनाही संगत द्यावी
अन् अविवेकी काया ही
समाजातुन भंगत जावी

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users