तडका - देखाव्यात

Submitted by vishal maske on 20 September, 2015 - 20:11

देखाव्यात

प्रत्येक गोष्ट वरचड हवी
ऐपत सुध्दा नसताना
आतुन पोकळ असुनही
फूगीर बनतात दिसताना

ज्या-त्या गोष्टी योग्य वेळी
योग्य ठिकाणी रोखाव्यात
इतिहास सुध्दा पहा जरासा
कित्तेक बुडाले देखाव्यात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users