तडका - मागणीचे मुहूर्त

Submitted by vishal maske on 19 September, 2015 - 10:31

मागणीचे मुहूर्त

कधी कोणती मागणी करावी
कित्तेक मनात आखणी असते
योग्य मुहूर्त समोर दिसताच
लगेच मागणीची फेकणी असते

योग्य मुहूर्त भेटल्याने मग
संयमांना ना आळा असतो
अन् अटी-तटींच्या मुहूर्तांवर
सगळ्यांचाच डोळा असतो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users