तडका - प्रतिक्षा विघ्नहर्त्याची

Submitted by vishal maske on 17 September, 2015 - 09:27

प्रतिक्षा विघ्नहर्त्याची

नीतीच्या नियमांमधून
कोणी सुध्दा सुटले नाही
असा कोणी मिळणार नाही
ज्याला विघ्न भेटले नाही

निर्विघ्नपणे जगण्यासाठी
मना-मनात अपेक्षा असते
आपले विघ्न हरण करण्या
विघ्नहर्त्याची प्रतिक्षा असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान...