गणेशोत्सव २०१५ : श्री गणेश प्रतिष्ठापना

Submitted by संयोजक on 16 September, 2015 - 21:16

maayaboli Ganesh 2015.jpgगणपती बाप्पा मोरया! मंगलमूर्ती मोरया!

नमस्कार,

मायबोली गणेश उत्सवाचे हे सोळावे वर्ष! गणेशोत्सव २०१५ सोहळा पहाण्यासाठी या दुव्यावर जा!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

|| ॐ गं गणपतये नमः ||

परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमेश्वरं |
विघ्ननिघ्नकरं शांतम पुष्टं कांतमनंतकम ||

सुरासुरेन्द्रै: सिद्धैद्रै: स्तुतं स्तौमि परात्परम |
सुरपद्मदिनेशं च गणेशं मंगलायनम ||

इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परम |
यः पठेत प्रातरुथाय सर्वविघ्नात प्रमुच्यते ||

ॐ एकदंताय विद्महे,
वक्रतुंडाय धीमहि |
तन्नो दंती प्रचोदयात ||

मुदा करात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकम
कलाधरावतंसकं विलासिलोक रक्षकम |
अनायकैक नायकं विनाशितेभ दैत्यकम
नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम ||

श्री गणेशाय नमः |

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् |
भक्तावासं स्मरेनित्यायुष्कामार्थसिद्धये ||

प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं विनायकम् |
त्रुतीयं क्रुष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकम् ||

लबोंदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च |
सप्तमं विघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम् ||

नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् |
एकादशं गणपतिं च द्वादशं तु गजाननम् ||

द्वाशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः |
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते ||

विद्यार्थी लभते विद्यां धमार्थी लभते धनम् |
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ||

जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै: फलं लभेत् |
संवस्तरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ||

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् |
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ||

इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं गणपतिस्तोत्रं समाप्तम् ||

गणपतीबाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या.

संयोजक, हाताशी अगदी थोडा वेळ असूनही उत्सवाचं आयोजन सुंदर केलंत. कल्पक उपक्रमांनी दहा दिवस मंडप नांदताजागता राहिला. मजा आली. Happy

गणपती बाप्पा मोरया! पुढच्या वर्षी लवकर या!!
गणपती गेले गावाला..चैन पडेना आम्हाला....

सुंदर झाला गणेशोत्सव!!

संयोजकांचे खुप कौतुक आणि आभार Happy

सुंदर झाला गणेशोत्सव!!
संयोजकांचे खुप कौतुक आणि आभार Happy
+१

Pages