तडका - निर्णय

Submitted by vishal maske on 16 September, 2015 - 09:24

निर्णय

कधी निर्णय योग्य असतात
कधी निर्णय गैर असतात
कधी सापन्नभावी तर
कधी भलतेच स्वैर असतात

काळ,वेळ अन् नियम पाहून
आपले निर्णय घेतले पाहिजेत
आपण घेतलेले निर्णय हे
इतरांनाही पटले पाहिजेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users