तडका - वागणे

Submitted by vishal maske on 14 September, 2015 - 12:17

वागणे

वेग-वेगळ्या प्रश्नांसाठी
वेग-वेगळी शक्कल असते
तर कधी जुन्या पध्दतीचीही
नव्या-नव्याने नक्कल असते

वेग-वेगळ्या पध्दती नुसार
वेग-वेगळे मागणे असतात
ज्याच्या-त्याच्या विचारांनुसार
ज्याचे-त्याचे वागणे असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users