तडका - टिका करताना

Submitted by vishal maske on 13 September, 2015 - 21:15

टिका करताना

कधी कशी कोणावर करावी
याच्यासाठी शक्कल लागते
किती प्रमाणात केली जावी
याची सुध्दा अक्कल लागते

तेव्हाच आपण केलेली टिका
सुपर-डूप्पर घडू शकते
नाहितर कधी आपली बाजु
आपल्याच बोकांडी पडू शकते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users