तडका - जगी जगताना

Submitted by vishal maske on 13 September, 2015 - 10:04

जगी जगताना

जे काही पाहिलं जातं
त्यामध्ये मन वाहिलं जातं
पण न पाहिल्या गोष्टींचंही
कधी गुणगान गायलं जातं

आतुन वेगळं असतानाही
वरून वेगळं दिसलं जातं
दिसतं तसं नसतं म्हणूनंच
इथे जगही फसलं जातं,...

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users