तडका - पोळा,...

Submitted by vishal maske on 11 September, 2015 - 20:21

पोळा,...

दुष्काळानं होरपळलोय
ना पडला आहे पाऊस
चंगाळे,झूल,वारनेसची
कशी करावी हौस,...?

माझ्या परिस्थितीचा आढावा
बैलालाही कळला आहे
त्याच्यासह माझ्या मनाला
पोळा आज पोळला आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users