तडका - विचार विचारवंतांचे

Submitted by vishal maske on 30 August, 2015 - 21:54

विचार विचारवंतांचे

पुरोगामित्वाचा विचार
समाजात पटत जातो
मारल्यानंही मरत नाही
तो जास्तच पेटत जातो

विचारवंत मरतील कदाचित
विचार मात्र जिवंत राहतील
क्रांतीकारकांचे कार्य देखील
त्रिकालबाधित ज्वलंत राहतील

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users