तडका - लोकसंख्ये बाबत,...

Submitted by vishal maske on 27 August, 2015 - 20:44

लोकसंख्ये बाबत

लोकसंख्या खुप वाढते आहे
हि समस्या कॅपीटल आहे
लोकसंख्या वाढणे म्हणजे
विकासालाही झळ आहे

म्हणूनच कुटुंब नियोजन हे
प्रत्येक कुटूंबात घडले पाहिजे
दारिद्र्य वाढीचे मुख्य कारण
कुटूंबातुनच ना वाढले पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users