तडका - ठिणगीवाली बात

Submitted by vishal maske on 26 August, 2015 - 11:51

ठिणगीवाली बात

कुणाला कमी जमजणे हा
पश्चातापी प्रकार होऊन जातो
अन् छोट्या-छोट्या गोष्टींचाही
भलामोठा अनुभव येऊन जातो

मोठ्या-मोठ्यांची मोठी बात
छोट्या गोष्टींवर अडकू शकते
अन् ठिणगीवाली बात सुध्दा
वनवा होऊन भडकू शकते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users