तडका - विकासाच्या समस्या

Submitted by vishal maske on 26 August, 2015 - 05:30

विकासाचा प्रश्न

हलक्या-फूलक्या कामांसाठी
अवजड बजेट देण्यात येतं
अवजड बजेट देऊन देखील
काम भ्रष्टाचाराच्या पाण्यात जातं

कित्तेक विकास कामांमधूनही
भ्रष्टांचाच विकास साधला जातो
अन् विकासाचा प्रश्न सातत्याने
समाजास वारंवार बाधला जातो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users