तडका - फिल्मवरचे जीवन

Submitted by vishal maske on 26 August, 2015 - 01:03

फिल्मवरचे जीवन

फिल्म बघता-बघता
फिल्मी वागू लागले
फिल्मी नशा बाळगत
फिल्मी जगु लागले

फिल्म बघता-जगता कुठे
जीवनात फिल्मी ठेवण आहे
जीवनावरच्या फिल्म ऐवजी
जणू फिल्मवरचे जीवन आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users