तडका - खिल्ली

Submitted by vishal maske on 20 August, 2015 - 20:54

खिल्ली

प्रत्येकाच्या मनात स्वतंत्र अशी
द्वेशा-भावांची गल्ली असते
कधी गंभीर,कधी मिश्किल
कधी मुश्कील खिल्ली असते

खिल्ली कशी कोणाची उडवावी
याचीही भली दांडगी कला असते
तर आपण उडवलेली खिल्ली ही
कधी आपल्यासाठीच बला असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users