तडका - विचार

Submitted by vishal maske on 20 August, 2015 - 10:41

विचार

वैचारिक क्रांती करण्यासाठी
वैचारिकतेचाच लढा असतो
पुरोगामी विचार मांडताना
प्रतिगामित्वाला तडा असतो

म्हणूनच रासवटांकडून तो
घाता-पाताने लढला जातो
पण विचार हा मरत नसतो
तो जोमा-जोमाने वाढला जातो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users