तडका - निष्कर्ष

Submitted by vishal maske on 19 August, 2015 - 21:26

निष्कर्ष

कुणाच्या भावना आनंदल्या
कुणाच्या भावना कुस्करल्या
'महाराष्ट्र भुषण' वितरणाने
चर्चा जास्तच विस्फारल्या

वादावर पडदा टाकला तरी
पडद्याच्या आत परामर्श होतील
अन् वेग-वेगळ्या चर्चे मधून
वेग-वेगळे निष्कर्ष येतील

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users