तडका - पुरस्कारांच्या इतिहासात

Submitted by vishal maske on 19 August, 2015 - 10:27

पुरस्कारांच्या इतिहासात

जशा सकारात्मक गोष्टी घडतात
तशा नकारात्मकही घडत असतात
अन् सामाजिक द्वेष-भावांच्या मध्ये
सत्य मांडणारेही पीडत असतात

वर्तमानात घडणारे प्रत्येक क्षण
भविष्याचा इतिहास राहिले जातील
अन् पुरस्कारांच्या इतिहासाबरोबर
घडलेले वादही पाहिले जाताल

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users