तडका - घडणार्‍या गोष्टींत

Submitted by vishal maske on 17 August, 2015 - 22:24

घडणार्‍या गोष्टींत

हव्या असलेल्या गोष्टींसह
नको त्याही गोष्टी असतात
हव्या,नको त्या गोष्टींसाठी
पुन्हा-पुन्हा पुष्टी असतात

कुणी नटलेले असतात तर
कुणी मात्र तटलेले असतात
कित्येक घडणार्‍या गोष्टींमध्ये
दोन्ही नाट्य थाटलेले असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users