तडका - जात

Submitted by vishal maske on 17 August, 2015 - 10:35

जात

जात पाहिली जाते इथे
धर्म पाहिला जातो आहे
माणसांमधला माणूस मात्र
माणूस आज विसरतो आहे

आज माणसांच्यासाठी इथे
माणूस "माणूस" होत नाही
अन् माणसांच्या जातीमधून
जात अजुनही जात नाही

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. 9730573783

सदरील वात्रटिका ऐकण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users