तडका - उंची

Submitted by vishal maske on 16 August, 2015 - 21:51

उंची

कधी प्रांजळ मनानं तर
कधी कपटी धोरण असतं
कुणाच्या खच्चीकरणासाठी
कुणाचं उंचीकरण असतं

एकमेकांची उंची गाठण्याची
एकमेकांमध्ये चुरस असते
मात्र वाढवलेल्या उंचीपेक्षा
वाढलेली उंची सरस असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users