तडका - दारिद्रयाची परिसिमा

Submitted by vishal maske on 15 August, 2015 - 10:31

दारिद्रयाची परिसिमा

गरीब आणि श्रीमंती मध्ये
स्वातंत्र्य सर्रास दुय्यम आहे,.?
स्वातंत्र्यात जगत असलो तरी
इथले दारिद्रय कायम आहे,.!

या समस्या लक्षात घेऊन
आता युक्ती चालवली पाहिजे
अन् दारीद्रयाची परिसिमाच
देशाबाहेर घालवली पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users