तडका - इतिहासाचं पान

Submitted by vishal maske on 15 August, 2015 - 01:07

इतिहासाचे पान

ज्यांनी पारतंत्र्य भोगलं आहे
त्यांना स्वातंत्र्याची किंमत कळते
स्वातंत्र्यासाठी सांडलेल्या रक्ताने
स्वातंत्र्य लढ्याची हिंमत मिळते

या स्वातंत्र्यासाठीही क्रांतीवीरांनी
पारतंत्र्यात दु:ख सोसलेलं आहे
त्यांच्या इतिहासाचं पानन् पान
आजही रक्तानं माखलेलं आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users