तडका - या जगण्याला

Submitted by vishal maske on 14 August, 2015 - 20:15

या जगण्याला

पारतंत्र्याचे दु:ख सोसुन
स्वातंत्र्याचे सुख वाटले
या देशाच्या क्रांतीवीरांनी
भारत मॉ चे रूप थाटले

त्या वीरांच्या क्रांती लढ्याने
स्वातंत्र्याची चव कळाली
अगाध त्यांच्या परिश्रमाने
या जगण्याला ढव मिळाली

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users