तडका - एक निमित्त गटारीचे

Submitted by vishal maske on 13 August, 2015 - 22:05

एक निमित्त गटारीचे

कुणी स्वयं उतावळे असतात
कुणासाठी मात्र फूस असतात
रोज-रोज खाणारे-पिणारेही
गटारीवरती खुश असतात

गटारोत्सव साजरा करण्याचा
मनात हेका धरला जातो
अन् एक दिवसाच्या निमित्ताने
गटारीवर ताव मारला जातो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users