तडका - गटारी स्पेशल

Submitted by vishal maske on 13 August, 2015 - 11:41

गटारी स्पेशल

बायकोच म्हणाली नवर्‍याला
आपण गटारोत्सव साजरा करू
आपल्या वागण्याने थोडा तरी
आपलाच समाज लाजरा करू

आपला विचार सांगत-सांगत
आज गाव सारा फिरून येऊ
गटारी अमावश्याच्या निमित्ताने
गटारी साफ करून घेऊ,...!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users