तडका - गदारोळ

Submitted by vishal maske on 12 August, 2015 - 21:15

गदारोळ

प्रत्येकाला बोलायचं आहे पण
ऐकुन घेण्याची क्षमता नाही
दुसर्‍यांना मत मांडताना देखील
बोलण्याचा ओघ थांबता नाही

ऐकुन न घेण्याच्या मुद्यांना
कधी गोंगाटात घेतले जातात
अंगलट येणार्‍या गोष्टींवरून
गदारोळही घातले जातात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users