तडका - राजकीय दृष्टीत

Submitted by vishal maske on 12 August, 2015 - 10:10

राजकीय दृष्टीत

तिसर्‍या आघाडीच्या चर्चेमुळे
राजकीय वारे टाईट आहेत
कुणी फूशारकी मारण्यात तर
कुणी हूशारकीत पटाईत आहेत

कुणा-कुणाची फूशारकी इथे
भलतीच अग्रगण्य असते
मात्र राजकीय दृष्टीने पाहिल्यास
जणू हूशारीपुढे ती शुन्य असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users