तडका - देवाच्या दारी,...!

Submitted by vishal maske on 10 August, 2015 - 10:35

देवाच्या दारी,...!

देवाला सर्व समान असतील
देवादारी समान आहेत का,.?
आपण हे काय करतो आहोत
सांगा याचे गुमान आहेत का,.?

साधे दर्शन,व्हिआयपी दर्शन
देवाच्या दारी ठेवलेले आहे
देवाच्या दारी बाजार मांडून
गुमास्त्यांचे फावलेले आहे

गरीब आणि श्रीमंत असे
भक्तांचे प्रकार होऊ लागले
अन् देवाच्या दर्शना साठीही
आता लोक तिकीट घेऊ लागले

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users