तडका - माणसांच्या जीवनात

Submitted by vishal maske on 8 August, 2015 - 22:30

माणसांच्या जीवनात

माणसांकडून चाललेली
माणूसकीची फरफट आहे
आपुलकीच्या नात्यातली
आपुलकीही झिरपत आहे

विचार बदलुन गेलेत सारे
वागणे सुध्दा बदललेत
माणसांच्या या जीवनामध्ये
अवगुण कुणाचे ओघळलेत,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users