तडका - गेलेले दिवस

Submitted by vishal maske on 7 August, 2015 - 22:54

गेलेले दिवस

सुखासाठी तर कधी कुणाच्या
दु:खासाठीही नवस असतात
कधी चांगले तर कधी वाईट
जीवनामधले दिवस असतात

वाईट काळातील दिवस हे
पराकाष्टेनं रेटवले जातात
तर गेलेले दिवस मात्र
पुन्हा-पुन्हा आठवले जातात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users