तडका - भक्ती,...!

Submitted by vishal maske on 7 August, 2015 - 10:16

भक्ती,...!

आहेत भक्त भोळे म्हणून
हवे तसे भुलवले जातात
भक्तांच्या भोळे पणावरच
कुठे उद्योग चालवले जातात

कित्तेक श्रध्देच्या ठिकाणीही
भोंदूगीरी सादरलेली आहे
वाढत्या दांभिक प्रकरणांमुळे
भक्ती मात्र भेदरलेली आहे,...

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users