तडका - गाव गुंड्या

Submitted by vishal maske on 6 August, 2015 - 09:22

गाव गुंड्या

कुणी सहजच ठकले जातात
कुणी पैशांत विकले जातात
ग्रामपंचायती राजकारणात
टोलेजंग डाव टाकले जातात

कुणाचे डाव साधतात तर
कुणाचे डाव फसुन जातात
मात्र गावच्या गाव गुंड्या
निकालातंच दिसुन येतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users