तडका - फ्रेडशिप डे

Submitted by vishal maske on 2 August, 2015 - 00:00

फ्रेंडशिप डे

ह्रदयापासुन निघालेला
ह्रदयापर्यंत वे असतो
शुभेच्छा देण्या-घेण्यासाठी
फ्रेंडशिपवाला डे असतो

आपुलकीच्या वर्षावाचा
रोजच इथे वारा वाहतो
मात्र "फ्रेंडशिप डे" हा
आहे म्हणून साजरा होतो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.9730573783

सदरील वात्रटिका ऑडीओ स्वरूपात ऐकण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर : 9730573783

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users