तडका - सत्य स्थिती

Submitted by vishal maske on 30 July, 2015 - 23:30

सत्य स्थिती

यांच्या डोळ्यात ते दोषी
त्यांच्या डोळ्यांत हे दोषी
आरोप मात्र लागत नाहीत
का दोघांच्याही अंगाशी,.?

विरोधी चेहरे समोर पाहून
संयम जणू बंडाळले जातात
आरोप असो वा प्रत्यारोप
गोंधळात गुंडाळले जातात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users