तडका - वारी पंढरीची

Submitted by vishal maske on 26 July, 2015 - 23:15

वारी पंढरीची

मनी वाढलेल्या आनंदाचा
प्रत्येक क्षण नवा असतो
अन् पंढरपुरच्या वारीचा
दुरवरती गव-गवा असतो

विठ्ठल नामाच्या गजराने
अवघी दुमदुमते पंढरी
अन् विठ्ठलाला साकडे
घालती हो वारकरी,...

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users