सादर प्रणाम !

Submitted by हेमन्त् on 23 July, 2015 - 03:17

भारतीय असंतोषाचे जनक ,
पहिले hard liner नेता ,
पहिले mass base असलेलेले नेता ( तेल्या ताम्बोल्यांचे पुढारी)
अतीव बुधिधीमान
लोकमान्य टिळक यांना जायानिनिमित्त
सदर प्रणाम!

आज शाळेच्या ग्रोउप मध्ये त्यांचे स्मरण केल्यवर काही जणांना ते ब्राह्मण असल्याचा साक्ष्त्कार झाला - आणि ऎक संतापजनक चर्चा झाली …
म्हणून या महानेत्याला कोठल्याही जातीची फुटपट्टी न लावता माझे वंदन !!

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users