तडका - पत्रकार सुरक्षा,...?

Submitted by vishal maske on 20 July, 2015 - 10:52

पत्रकार सुरक्षा,...?

वाढते हल्ले पत्रकारांवरचे
दिवसें दिवस वाढू लागलेत
अन् गंभीर-गंभीर प्रकरणंही
काळाच्याआड दडू लागलेत

ज्यांनी सत्याचा आवाज उठवला
त्यांचाच आवाज दबला जातोय
अन् पत्रकार सुरक्षिततेचा प्रश्न
सरकार दारी राबला जातोय,...!

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users