तडका - नवा घोटाळा

Submitted by vishal maske on 19 July, 2015 - 11:14

नवा घोटाळा

प्रत्येक-प्रत्येक योजना ही
जनतेचं कल्याण घेऊन येते
मात्र सत्य बाहेर पडताच
योजना घोटाळा होऊन जाते

घोटाळ्यांविना योजनाच नाही
हे नाइलाजाने मानावं लागतंय
अन् "अजुन एक नवा घोटाळा"
आता रोज-रोज म्हणावं लागतंय

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्तं!
हा तडका आवडला.

<<घोटाळ्यांविना योजनाच नाही
हे नाइलाजाने मानावं लागतंय
अन् "अजुन एक नवा घोटाळा"
आता रोज-रोज म्हणावं लागतं>>

खरं आहे.