तडका - भविष्य विद्यार्थ्यांचे

Submitted by vishal maske on 17 July, 2015 - 11:04

भविष्य विद्यार्थ्यांचे

जिथे पोषक आहार मिळावा
तिथे विष प्रहार होतो आहे
विद्यार्थ्यांना विषबाधा होणे
हा प्रकार समोर येतो आहे

जेवनातुन विषबाधा होणे
असे प्रकारच घडू नयेत
ज्यांच्या हाती भविष्य आहे
त्यांचे भविष्य बिघडू नयेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

व्हाटस्अप वरून सदरील वात्रटिका इमेज स्वरूपात मिळविण्यासाठी व्हाटस्अप नंबर :- 9730573783

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users