तडका - बहिष्कृत चहा-पान

Submitted by vishal maske on 13 July, 2015 - 00:14

बहिष्कृत चहा-पान

आपुलकीच्या निमंत्रणाला
तिरस्कारीत संगत असते
अन् अधिवेशनीय चहापान
दोन्ही बाजुने रंगत असते

विरोधकांची विरोधी काया
नाराजीतही प्रविण असते
बहिष्काराची ही रीत जुनी
पालवी मात्र नविन असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users