तडका - घोटाळ्यांच्या वेटोळ्यांत

Submitted by vishal maske on 6 July, 2015 - 23:27

घोटाळ्यांच्या वेटोळ्यांत

वाढत्या घोटाळी समस्यांचेही
आता घोटाळे येऊ लागतील
"घ रे घोटाळ्याचे" समजण्याचे
समज प्रचलित होऊ लागतील

प्रत्येक-प्रत्येक घोटाळ्यामुळे
विकासाची सीमा बारगळली जाते
अन् घोटाळ्यांच्या वेटोळ्यांमध्ये
सामान्य जनता होरपळली जाते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users