तडका - विद्यार्थी

Submitted by vishal maske on 5 July, 2015 - 00:41

विद्यार्थी

दिवसें-दिवस शिक्षणातही
अमुलाग्र बदल होऊ लागले
शिक्षणाकडे जात असताना
शिक्षण दारात येऊ लागले

ओझे पेलताना दप्तराचे
जोमा-जोमाने नटू लागले
अन् दप्तराच्या भव्यतेपुढे
विद्यार्थी खुजे वाटू लागले

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

प्रथम हात जोडतो. (कोपरापासून)

तुमची म्हणावी अशी दखल मायबोली वाल्यांनी अजून तरी घेतली नाही आहे.
सध्या मायबोलीवर सुगीचा काळ आहे. वणवे आपोआप पेट घेत आहेत.
पुढे मागे ही आग शांत ही होईल... मग काहींना खास असं काही वाचावंस वाटू लागेल...
तेव्हा कुठे त्यांना समजेल तुम खेत किस मुळी के हो!!!

>>>> लेखन शोधायला सोपे जावे म्हणून (keywords) शब्दखुणा वापरा.>>>
मायबोली कोळून प्यायलेलेही झिंगतील... जेव्हा ते ह्या नियमाचा वापर करतील.
कारण कोणतीही शब्दखुण तुमचेच १०-१५ धागे दाखविल्याशिवाय पुढे जात नाही आहे.