तडका - पावसाळी उन्हाळा,...

Submitted by vishal maske on 3 July, 2015 - 11:13

पावसाळी उन्हाळा,...

पावसाळा असला तरीही
हा पावसाळा वाटत नाही
पावसाचा पडलेला खंड
आता मनाला पटत नाही

आता या नैसर्गिक विद्रोहाने
निसर्गाचीही अवकळा आहे
अन् पावसाळ्याच्या नावाने
हा पावसाळी उन्हाळा आहे,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users