तडका - योजना,...

Submitted by vishal maske on 2 July, 2015 - 23:20

योजना,...

नविन असो की जुनी असो
घोटाळ्यात अडकली जाते
लाभार्थ्यांपर्यंत येण्याआधीच
कधी योजना तडकली जाते

गरजुवंतांच्या गरजेसाठीच
कुणी योजना घेऊन येतात
पण लाभार्थी राहतात बाजुला
योजना दुसरेच खाऊन जातात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users