तडका - आरोप

Submitted by vishal maske on 1 July, 2015 - 20:40

आरोप,...

कोणीही करू शकतो
कोणावरही करू शकतो
आरोपाचा आरोपवार
कोणावरही फिरू शकतो

आरोपांच्या सत्यापनासाठी
मागे चौकशीची घरघर येते
आरोपात तत्थ्य नसलं तरी
परेशानी मात्र जबर होते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users