तडका - पिक

Submitted by vishal maske on 30 June, 2015 - 23:27

पिक

पावसाळ्याचं अमिश दाखवुन
पावसानं दडी मारलेली आहे
पावसाळ्यातच पावसाची चिंता
मना-मनात वाढलेली आहे

विश्वास ठेऊन निसर्गावर
कर्जाचं दु:ख भोगलं आहे
पण पाण्याविना शेतामधी
पिक करपु लागलं आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users