तडका - अतिशहाणे,...

Submitted by vishal maske on 30 June, 2015 - 10:40

अतिशहाणे,...

स्वत:ला शहाणा समजल्यास
माणूस अतिशहाणा होतो
अति शहाणपणा दाखवताना
माणूस अतिलहाना होतो

दुसर्‍यांचे शहाणपण पाहताना
त्यांची बुध्दी आखडली जाते
अन् अतिशहाणपणाची री मात्र
इथे वारंवार ओढली जाते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

क्या बात है मित्रा, म्हणजे तुला माबो हळूहळू का होईना, कळू लागली आहे ! लवकरच तु पुर्ण शहाणा होशील आणि तुझे उपद्रवमुल्य आपोआपच कमी होईल ! Happy