आजचाही दिवस बरा गेला

Submitted by बेफ़िकीर on 29 June, 2015 - 14:07

जा म्हणालो, भराभरा गेला
आजचाही दिवस बरा गेला

ती अशी सोडते तिची वेणी
की तिचा एक मोहरा गेला

काच बदलून घे तुझी आता
आरश्या मूळ चेहरा गेला

वाचले चळवळीतले खोटे
आत केवळ कुणी खरा गेला

धावली सर्व माणसे जिकडे
एक वेडा तरातरा गेला

रुंद झाला असेल रस्ता पण
नेमका तोच कोपरा गेला

तो निराधार राहिला अंती
मात्र देऊन आसरा गेला

ही स्मशानात वाहवा झाली
की जणू एक सोयरा गेला

काय आलो समोर दशकांनी
चेहर्‍याला तुझ्या चरा गेला

ऊब नव्हती तुझी असे नाही
हा हिवाळाच बोचरा गेला

वाट चुकली असेल वेड्याची
ढग पुन्हा होत पांढरा गेला

ह्यापुढे काय हे कळत नाही
प्राण उरला नि पिंजरा गेला

-'बेफिकीर'!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ती अशी सोडते तिची वेणी
की तिचा एक मोहरा गेला

काच बदलून घे तुझी आता
आरश्या मूळ चेहरा गेला

ह्यापुढे काय हे कळत नाही
प्राण उरला नि पिंजरा गेला

मस्त शेर सुंदर गझल.

ती अशी सोडते तिची वेणी
की तिचा एक मोहरा गेला

वाचले चळवळीतले खोटे
आत केवळ कुणी खरा गेला

धावली सर्व माणसे जिकडे
एक वेडा तरातरा गेला

काय आलो समोर दशकांनी
चेहर्‍याला तुझ्या चरा गेला

ऊब नव्हती तुझी असे नाही
हा हिवाळाच बोचरा गेला

ह्यापुढे काय हे कळत नाही
प्राण उरला नि पिंजरा गेला

वरील सर्व सुरेख झाले आहेत ….

शुभेच्छा.